Smart SCIM

Aplicatie software pentru Sistem de Control Intern Managerial

SCIM – Sistem de Control Intern Managerial este o solutie de tip portal colaborativ ce asigură implementarea informatică a sistemului de management al controlului intern.

Sistem de Control Intern Managerial permite o definire rapidă a mediului de control intern si a metodologiei de lucru asigurând posibilitatea de implementare unitară  a standardelor cuprinse în SCIM – Sistem de Control Intern Managerial.

SCIM – Sistem de Control Intern Managerial inovează prin abordarea integrată a funcționalităților diverse și asigurarea trasabilității proceselor interne. Dezvoltată ca o aplicație WEB pentru a permite interfațarea rapidă cu utilizatorul și o implementare facila, soluția SCIM – Sistem de Control Intern Managerial este unica din România. Fiind o soluție ușor de modelat, asigură implementarea completă şi funcţională a unui sistem de management al controlului intern.

SMART SCIM –  Configurarea elementelor de business

 • Definirea organigramei institutiei, listei de utilizatori, precum şi apartenența acestora la departamente conform organigramei.
 • Atribuirea utilizatorilor pe grupuri configurate cu drepturi de acces diferențiat pe rol: adminstratori, executive, manageri, s.a.
 • Definirea statului de funcții cu alocarea fiecarui angajat pe unul sau mai multe posturi, drepturile utilizatorilor in activitatea de management, evaluare de personal, control, etc.
 • Analiza activitatii  în organizație, în conformitate cu structura acesteia, definirea obiectivelor departamentelor, crearea structurii generale şi specifice de obiective, validarea acestora si implementarea în sistem.
 • Definirea obiectivelor individuale în conformitate cu obiectivele organizației.
 • Identificarea riscurilor, introducerea în registrul de risc în corelație cu departamente, activități, obiective şi responsabili. Instruirea în managementul riscului organizațional a responsabililor de risc şi a managementului organizației.
 • Colectarea procedurilor existente şi încărcarea în sistemul de gestiune al acestora, pregătirea responsabililor, definirea drepturilor de acces in funcție de politica organizației.

Date introduse in sistemul informatic:

 • Obiectivele organizaţionale şi corelarea dintre obiectivele generale, obiectivele specifice, respectiv activitățile efective asociate acestor obiective.
 • Definire stat de funcții, în corelare cu organigrama
 • Activităţile ce derivă din obiectivele organizaţionale generale şi specifice
 • Planificarea şi monitorizare informări şi comunicări interne şi externe
 • Înregistrarea şi monitorizarea abaterilor/excepțiilor.
 • Evidența evaluării personalului în conformitate cu prevederile legale
 •  Monitorizarea activităților şi performanțelor
 • Gestionarea și tratarea riscurilor
 • Introducerea riscurilor identificate in Registrul de Risc
 • Setare activitati de monitorizare al riscurilor
 • Înregistrarea şi versionarea procedurilor (ediții şi revizii) precum şi securizarea accesului
 • Planificarea şi monitorizarea activității de control intern.
 • Setari notificariautomate

Servicii aditionale:

 • Suport și mentenanță
 • Update și Upgrade gratuit (inclus)
 • Back-up (salvarea gratuită a datelor) și restaurarea acestora în caz de dezastru
 • Server funcțional în CLOUD, licențe sistem operare, licența bază de date, licența software back-up
hardware-infrastructure

Principalele funcționalități oferite sunt:

 •  Definirea obiectivelor si  definirea rapidă a structurii organizaţionale – actualizare facila în caz de modificări
 • Planificarea activităţilor si stabilirea și urmărirea criteriilor de performanță
 • Evaluarea resurselor umane  în conformitate cu prevederile legale
 • Gestionarea și tratarea riscurilor
 • Implementarea fluxurilor de lucru in cadrul organizatiei
 • Delegarea și urmărirea responsabilităților
 • Sistem automat de detecție a neconformității în activitățile de management al riscului şi al proceselor de lucru
 • Notificarea automată a responsabililor în cazul actualizării documentelor sau informațiilor despre proceduri, documente, riscuri
 • Definirea și monitorizarea accesului la resurse
 • Trasabilitatea corespondenţei și sarcinilor conexe

Contactati-ne acum

Si va vom raspunde imediat cu cea mai buna oferta a noastra. In peste 5 ani de activitate am ajutat companiile sa isi atinga obiectivele stabilite. Imbunatatiti performantele si eficientizati costurile companiei si ale personalului ACUM!

Solicitati o oferta de pret

Contactati-ne Acum