Smart HR

Aplicatie software pentru managementul resurselor umane

Evaluarea performanțelor personalului reprezintă activitatea centrală a managementului resurselor umane, activitate desfășurată în vederea determinării gradului în care angajații unei organizații îndeplinesc în mod eficient responsabilitățile și sarcinile ce le revin conform Fișei Postului.

Evaluarea performanțelor permite o conștientizare realistă a capabilităților fiecărui angajat, a punctelor tari și a slăbiciunilor, a laturilor aptitudinale ce pot fi dezvoltate, servind atât organizațiilor, cât și angajaților acestora în scopul creșterii productivității muncii, a calității și a perfecționării competențelor profesionale.

Activitatea de evaluare a performanțelor profesionale, de asemenea introdusă în baza reglementărilor apărute la nivelul Codului Muncii, a determinat realizarea unei aplicații software care să permită urmărirea nivelului de atingere a obiectivelor individuale de performanță ale resurselor umane angajate.

SMART HR facilitează procesul de evaluare a performanțelor resurselor umane. Această aplicație este adresată atât întreprinderilor mici și mijlocii, cât și instituțiilor publice, departamentelor de resurse umane și cadrelor de conducere ale acestora.

Beneficiile implementării aplicației de evaluare a resurselor umane

Utilizarea aplicației SMART HR atinge următoarele obiective ale organizației: îmbunătățirea performanțelor în procesul muncii, recompensarea angajaților pe criteria meritorii, evaluarea potențialului angajaților și adoptarea deciziilor de promovare și identificarea nevoilor de instruire, luarea deciziilor de transfer sau concediere.

Obiectivele individuale de performanță

 • Obiectivele individuale de performanță presupun următoarele aspecte:
 • Realizarea atribuțiilor corespunzătoare funcției;
 • Identificarea soluțiilor adecvate de rezolvare a activităților curente;
 • Cunoașterea și aplicarea consecventă a reglementărilor specifice activității desfășurate;
 • Inventivitate în gasirea unor căi de optimizare a activității desfășurate;
 • Respectarea normelor de disciplină și normelor etice în îndeplinirea atribuțiilor.

Obiectivele evaluărilor

Obiectivele evaluărilor sunt deterimate de valori și norme, de cultura organizatională și sunt concretizate prin obiective organizaționale, obiective psihologice sau personale, obiective de dezvoltare și obiective procedurale, după cum urmează:

Obiective organizaționale:

 • Concordanța performanțelor și contribuțiilor individuale cu misiunea și obiectivele organizaționale,
 • Sesizarea neconcordantelor între obiectivele organizaționale și strategiile privind resursele umane,
 • Descrierea posturilor și ajustarea continuțului acestora,
 • Ameliorarea eficacității organizaționale,
 • Garanția că responsabilitățile sunt bine definite,
 • Realizarea unei concordanțe între oamenii și funcțiile existente în structura organizatorică.
 • Obiective psihologice:
 • Posibilitatea individului de a situa contribuția sa în raport cu normele și de a atrage atenția superiorului,
 • Sansa dialogului,
 • Cunoasterea de către fiecare individ a contribuției sale la realizarea obiectivelor organizației,
 • Perceperea poziției si a relațiilor în ierarhia organizației.

Obiective de dezvoltare

Posibilitatea fiecarui salariat de a cunoaste sansele de evolutie in functie de performantele proprii si de obiectivele organizatiei.

Obiective procedurale

 • Realizarea unui diagnostic permanent al resurselor umane,
 • Gestiunea carierei (promovare, retrogradare, concediere),
 • Identificarea nevoilor de formare și de perfecționare,
 • Ameliorarea relațiilor interpersonale,
 • Dimensionarea salariilor,
 • Sesizarea deficientelor structurale si actualizarea grilelor de calificare.

Fisa de personal

Baza de date a anagajatilor completa si gestionarea lor integrata

Registrului electronic al salariatilor (Dosarul profesional )

Gestiunea contractelor de munca prevazute de legislatia in vigoare

Generare organigrama – versiuni de structura organizatorica, istoricul modificarilor

Fise de Post

Inregistrare Fise de post (inclusiv posturi vacante) – abilitati, calificari, competente

Gestiunea posturilor si a transformarilor acestora, cu istoric

Interfata Recrutare Personal

Definirea cerintelor ce trebuie indeplinite pentru ocuparea unui anumit post

Gestionarea fluxului de acceptare sau respingere a candidatilor in cadrul proceselor de recrutare personal

Evidenta testelor si a interviurilor

Interfata Evaluare si Monitorizarea performantelor angajatilor

Centralizarea rezultatelor evaluarilor,  date istorice referitoare la evaluarile salariatilor

Interfata Pregatire profesionala

Analiza necesitatilor de instruire si dezvoltare a carierei – Planuri de pregatire profesionala

Planificarea (alocarea) angajatilor la evenimente de pregatire profesionala

Rapoarte

Rapoarte si sinteze – o serie de rapoarte standard si  functionalitati de export in alte formate: XLS, TXT, CSV, HTML;

Notificari

Notificari Evenimente: data de expirare a contractului individual de munca,  data de expirare a perioadei de proba;

Notificari automate la modificarile in statutul salariatilor, cu posibilitatea primirii lor pe e-mail;

Securitate

Securitatea si protectia informatiilor;

Contactati-ne acum

Si va vom raspunde imediat cu cea mai buna oferta a noastra. In peste 5 ani de activitate am ajutat companiile sa isi atinga obiectivele stabilite. Imbunatatiti performantele si eficientizati costurile companiei si ale personalului ACUM!

Solicitati o oferta de pret

Contactati-ne Acum